June 7 -
July 21, 2013
MEXICO CITY
Sept 28, 2013
PORTUGAL
April 10 -
June 15, 2014
SWEDEN
Feb 6 -
May 24, 2015
FINLAND

MALMÖ KONSTHALL


Malmö konsthall
C-salen
10.4–15.6 2014 (April 10 - June 15, 2014)For press writeups see here...


LECTURE PRESENTATION
Wednesday. May 7, 2014. 7PM
Alysse Stepanian discusses interconnected oppressions within the context of this exhibition.
Text translation below by MALMÖ KONSTHALL

NIETZSCHE WAS A MAN
Videoverk av 19 iranska kvinnor
10 april – 15 juni 2014
C-salen


Nietzsche Was A Man visar filmer av 19 iranska kvinnliga konstnärer, som undersöker universella frågor om genus, fördomar, identitet, våld och relationen mellan människan och hennes miljö. Curator är Alysse Stepanian (USA) och Neda Darzi (Iran).

Den tyske 1800-talsfilosofen Friedrich Nietzsches till synes kvinnoföraktande åsikter har ifrågasatts och debatterats många gånger. En senare tolkning av hans aforismer föreslår att hans uttalanden var en ironisk taktik avsedd att avslöja de hierarkiska dualismerna i det västerländska tänkandet och språket, och våra könsstereotyper.

Utställningstiteln Nietzsche Was A Man* syftar på den underliggande dualistiska patriarkala världsbild som underordnar och exploaterar naturen och det som saknar makt, som skiljer män från kvinnor och människor från djur.

Deltagande konstnärer
Fereshteh Alamshah (Iran)
Morehshin Allahyari (USA)
Maneli Aygani (USA/Iran)
Neda Darzi (Iran)
Mozhgan Erfani (Frankrike)
Samira Eskandarfar (Iran)
Celia Eslamieh Shomal (Nederländerna)
Roxy Farhat (Sverige)
Tara Goudarzi (Iran)
Samira Hashemi (Iran/USA)
Haleh Jamali (Storbritanniern)
Gelare Khoshgozaran (USA)
Shahrzad Malekian (Iran)
Azadeh Nilchiani (Frankrike)
Raha Rastifard (Iran/Tyskland)
Farideh Shahsavarani (Iran/USA)
Alysse Stepanian (USA)
Parya Vatankhah (Frankrike)
Raheleh (Minoosh) Zomorodinia (USA)Exhibition poster. Video by Fereshteh Alamshah (Iran).


LECTURE PRESENTATION
Wednesday. May 7, 2014. 7PM
Angela Cesarec introduces Alysse Stepanian.
Stepanian discussing the exhibition.


Video by Raheleh (Minoosh) Zomorodinia (USA).


Video by Samira Eskandarfar (Iran).


Video by Parya Vatankhah (France).


Video by Haleh Jamali (UK).


Video by Shahrzad Malekian (Iran).


Video by Alysse Stepanian (USA).


Preparing for the lecture. Video by Gelare Khoshgozaran (USA).


Preparing for the lecture. Video by Roxy Farhat (Sweden).


Preparing for the lecture. Video by Farideh Shahsavarani (Iran/USA).


Preparing for the lecture. Video by Morehshin Allahyari (USA).


Preparing for the lecture. Video by Samira Hashemi (Iran/USA).


Preparing for the lecture. Video by Neda Darzi (Iran).